Gelooft u in spoken?

Gelooft u in spoken?

Gelooft u in spoken? Wij als VLP niet, maar als we de verslaggever van de Limburger moeten geloven waart het herindelingspook rond boven de gemeente Beesel.

Op basis van de verkregen informatie betreffende de begroting voor 2021 wordt een somber beeld geschetst waarbij het lot van de gemeente Beesel al bij voorbaat vast lijkt te staan.

Voorbij wordt gegaan aan een uitstekende reputatie van bestuurskrachtige gemeente. Van een gemeente met een gezond financieel beleid die risicovol durft te begroten. Van een gemeente die weet waar de pijn zit en dit op een constructieve wijze aanpakt. Een gemeente ook, die niet één van de verzetleiders is van de K80, maar DE initiatiefnemer van dit samenwerkingsverband tussen 80 kleine gemeenten. Als VLP gaven wij een voorzet hiertoe die uitstekend werd ingekopt door de gemeentelijke organisatie. En waarom moesten wij als VLP tot deze actie overgaan? Omdat de Rijksoverheid, in al zijn wijsheid, wederom gaat voor “big is beautiful” terwijl dit al op diverse terreinen niet bleek op te gaan. En dan hebben wij het nog niet eens over het regelmatig wijzigen van de spelregels tijdens de rit.

Voor ons als VLP is het herindelingspook net zoiets als Halloween. Zolang je contact hebt met de werkelijkheid is het een kortstondige huivering die vanzelf over gaat. We hebben een sluitende begroting, pakken ook de komende uitdagingen vol vertrouwen op en blijven Beesel, gewoon anders!