Telefooncellen in het gemeentehuis

Telefooncellen in het gemeentehuis

Als VLP zetten wij vraagtekens bij de noodzaak van de aanschaf van 2 telefooncellen voor in het gemeentehuis. In een recent artikel in Dagblad de Limburger werden we hier over geïnformeerd.

Het toverwoord om deze aanschaf te onderbouwen is privacy. Er moeten gesprekken gevoerd worden met of over cliënten die niet voor ieders oren bestemd zijn.

Echter, de gemeente zet de laatste jaren hoog in op multifunctionele teams die samen casussen oppakken en waarbij privacy gevoelige informatie gedeeld wordt om te komen tot het beste resultaat voor degene die zorg nodig heeft. Deze teams zitten bij elkaar in een team onder eenhoofdige aansturing en hebben continue overleg en afstemming met elkaar. Dit werd recent ook verwoord in de ter besluitvorming voorliggende begroting 2020. In dat licht is de aanschaf van twee telefooncellen in onze ogen overbodig temeer daar er ruimten zijn in het gemeentehuis die slechts sporadisch gebruikt worden en waar, indien nodig, altijd een vertrouwelijk gesprek kan plaatsvinden.

Onze oproep aan het college is derhalve dan ook om de aanschaf nog een keer kritisch te bekijken mede gelet op de inspanningen die we allen leveren om een sluitende begroting te houden.