Open Brief: Doet u met ons mee?

Open Brief: Doet u met ons mee?

Open brief VLP en Beeselse Lijst

Zaterdag 26 mei 2018

Aan de inwoners van de gemeente Beesel

DOET U MET ONS MEE?

Geachte mevrouw, meneer,

Op woensdag 21 maart hebben bijna 3000 inwoners hun stem uitgebracht op de VLP en de Beeselse Lijst. Daarmee hebben beide partijen een meerderheid in de gemeenteraad.

Debbie Heesakkers, Gé Derks en Marcel Roelofs staan te trappelen om vanaf dinsdag 29 mei voor u aan de slag te gaan. Niet louter vanuit het gemeentehuis. U zult ze frequent ontmoeten in uw wijk, uw buurt en bij onze vele verenigingen. We staan gewoon tussen de inwoners.

We stippelen de koers van de gemeente in de komende vier jaar nadrukkelijk samen met u uit. Burgerinitiatieven krijgen volop ruimte en we gaan structureel het overleg met elkaar aan over de voortgang van hopelijk vele projecten die we vanuit de inwoners krijgen aangereikt. En tijdens dat overleg zullen we uiteraard verantwoording afleggen over de afspraken die we samen maken.

Zo bereiken ons inmiddels allerlei signalen van onze inwoners dat de verduurzaming van hun woningen een onderwerp is dat hen volop bezighoudt. Samen met u willen we de komende maanden al aan de slag om onze hele gemeente als eerste in Limburg van het gas af te krijgen. Daarbij doen we graag een beroep op de kennis, de kracht en de daadkracht van onze inwoners om dat project zodanig gestalte te geven dat het niet alleen betaalbaar is, maar op termijn ook financieel voordeel voor alle inwoners oplevert.

De VLP en de Beeselse Lijst nemen al een aantal jaren bestuursverantwoordelijk dankzij uw vertrouwen en dankzij de dialoog met de inwoners. We staan er goed voor. U betaalt de minste gemeentelijke belastingen van heel Limburg. Beesel wordt weer onderwijsgemeente met de vestiging van een middelbare school in Oppe Brik. Dat brengt nieuwe dynamiek en werkgelegenheid met zich mee. Er wordt weer gebouwd en de hele gemeente ligt er fantastisch bij. Beesel bruist en we proeven daarover de trots bij de inwoners. Die toppositie willen we met de inwoners als belangrijkste partner de komende vier jaar verder versterken en uitbouwen tot de mooiste en meest duurzame gemeente van de provincie.

De afgelopen dagen is er alsnog politieke discussie ontstaan of het voor de gemeente niet beter is om een coalitie te vormen met alle partijen in de gemeenteraad. Die discussie is aangezwengeld door het CDA en Samen Verder.

VLP en Beeselse Lijst zijn daar geen voorstander van. Dat hebben we de overige partijen al snel na de verkiezingen laten weten. En dat was enkele weken geleden nota bene ook de conclusie van de CDA-informateur en de CDA-formateur zelf.

Waarom voelen we niets voor zo’n raadsbrede coalitie? Zelfgenoegzaamheid en kleurloze compromissen liggen dan op de loer. Net als het risico dat we ons allemaal in slaap laten sussen omdat er geen enkele vorm van tegenspel meer is. Wij geven de voorkeur aan een positief, kritische oppositie die ons wakker houdt en met goede initiatieven uiteraard ook gewoon een bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze gemeente.

Transparantie en openheid vormen in ons denken en ons doen de belangrijkste leidraad in de komende vier jaar.

De VLP en de Beeselse Lijst zijn er klaar voor. We nodigen u van ganser harte uit met ons mee te doen.

Fracties VLP en Beeselse Lijst


Author: Jurian Janssen