Nieuwe wethouder Debbie Heesakkers benoemd

Nieuwe wethouder Debbie Heesakkers benoemd

In de raadsvergadering van maandag 27 maart 2017 is de nieuwe wethouder mevrouw Heesakkers (VLP) benoemd.

Mevrouw Heesakkers vervult een parttime wethoudersportefeuille na het gedeeltelijk terugtreden van de heer Jan Smolenaars (VLP). Wethouder Heesakkers krijgt een formatieve aanstelling van 0,4 met Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en het project Omgevingswet in haar portefeuille.