Sport en spel

Sport en spel

In de Gemeente Beesel zijn op diverse plekken speeltuinen, trapveldjes en parkjes waar de jeugd van onze gemeente zich kan ontspannen met sport en spel. Toen bekend werd dat het trapveldje aan de Greswarenstraat zou moeten wijken voor de beoogde woningbouw was dat een aderlating voor die buurt.

Al snel kwam het terrein van het voormalige kringloopbedrijf BisBis aan de Broeklaan in beeld als mogelijk alternatief. Deze keuze werd in eerste instantie niet door iedereen omarmt. Er werden diverse bedenkingen geuit door buurtbewoners en raadsfracties. Zo zou de locatie te ver af liggen van de woongebieden, te gevaarlijk zijn in verband met de aanliggende ondernemingen etc. De VLP was een andere mening toe gedaan en zag de meerwaarde van de aanleg van een trapveldje op deze locatie. De locatie is dusdanig gelegen dat er nauwelijks kans op overlast bestaat en door een goede inrichting van het veldje zou het risico van jeugd op de weg tot een minimum beperkt kunnen worden.

Inmiddels is het trapveldje in gebruik. De oude gebouwen zijn gesloopt, het terrein is opgeschoond en ingericht, het hekwerk staat, de vangnetten hangen, er is gras en voor de doelen zijn stukken kunstgras aangelegd om te voorkomen dat er zandvlakken voor de doelen ontstaan. Een ideale plek om samen te sporten, zeker met een lekker zonnetje.

En heeft de jeugd het veldje ontdekt? Natuurlijk! Mede gestimuleerd door het mooie weer van de laatste dagen wordt er volop gevoetbald en is er continue bedrijvigheid tot laat in de avond. De VLP is zeer te spreken over het trapveldje en het gebruik dat er van wordt gemaakt en wilt graag de gemeente complimenteren met de realisatie en wijze van inrichten.