Alarmfase Rood voor Muziekonderwijs voorbij

Alarmfase Rood voor Muziekonderwijs voorbij

Zelden hebben de twee plaatselijke harmonieën, het fluiterkorps en The Rockstation zo harmonieus samengespeeld als toen ze lucht kregen van de voorgenomen bezuiniging van € 9.000,– op het muziekonderwijs. Teneinde te komen tot een sluitende begroting vormde deze bezuiniging een onderdeel van de begroting van de gemeente Beesel voor 2021.
Samen werd opgetrokken richting politiek en werd uitleg gegeven over nut en noodzaak van het handhaven van de subsidie op het oude niveau. Dit was niet voor dovemans oren bestemd. In de raadsvergadering van 9 november jongsleden werd een amendement (wijziging van de begroting) unaniem aangenomen waarmee de korting op de subsidie werd ingetrokken.
De muziekverenigingen en het muziekonderwijs zijn diepgeworteld in onze gemeenschap. Ze vormen een wezenlijk deel van ons cultureel erfgoed en nemen deel aan tal van plaatselijke activiteiten variërend van carnaval tot Plechtige Communie. De korting zou hebben gezorgd voor een aanzienlijke contributieverhoging, in het verlengde minder leden, sociale verarming, met als uiteindelijk resultaat wegkwijnende verenigingen. Iets dat wij als VLP onder geen enkele voorwaarde wilden.
De VLP heeft actief deelgenomen aan de gesprekken die geleid hebben tot het annuleren van deze bezuiniging. Als lokale partij hebben wij muziek en muziekonderwijs hoog in ons vaandel staan. Niet alleen nu maar ook al eerder kwamen wij op voor het muziekonderwijs. Graag verwijzen wij in dit verband naar ons artikel genaamd “Daar zit muziek in” van 7 januari 2020.
Mooi om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen gewaardeerd werden door de beide harmonieën, het fluiterkorps en The Rockstation middels een mail aan alle fracties op 16 november 2020. Laten we hopen dat we snel weer allen mogen genieten van hun muzikale hoogstandjes.