Verklaring Coalitievorming 2018-2022

Verklaring Coalitievorming 2018-2022

Vrijdag 11 mei 2018
Aan: de leden van de gemeenteraad van Beesel
i.a.a de burgemeester van Beesel


Beste collega’s,


De VLP en de Beeselse Lijst hebben vrijdag 11 mei 2018 overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie in Beesel.


Debbie Heesakkers en Gé Derks worden tijdens de raadsvergadering van maandag 28 mei namens de VLP voorgedragen als nieuwe wethouders. Voor de Beeselse Lijst is dat Marcel Roelofs. In die raadsvergadering presenteren we ook het nieuwe coalitieprogramma.


Zoals u weet, is de invulling van het wethouderschap het breekpunt dat voortzetting van de huidige coalitie onmogelijk heeft gemaakt.


De formatiepoging van het CDA mislukte maandag 7 mei omdat die partij geen duidelijkheid bood over het standpunt dat drie fulltime wethouders voor Beesel nodig zijn. CDAfractieleider en -formateur Bram Jacobs vindt 0,9 fte per bestuurder afdoende.


De VLP en de Beeselse Lijst oordelen dat daarmee de gemeenschap in de gemeente Beesel te kort wordt gedaan. Met het oog op de vele uitdagingen die de gemeente de komende vier jaar wachten, zijn wij van mening dat de inwoners recht hebben op bestuurders die volledig inzetbaar zijn en met alle daadkracht hun taken kunnen uitvoeren. We denken daarbij aan de continuering van de zelfstandigheid van onze gemeente, de uitvoering van de zorgtaken, de energietransitie, de duurzaamheidsoperatie en de burgerparticipatie die een volledig nieuwe dimensie krijgt met de invoering van de Omgevingswet.


Als tweede partij in de gemeenteraad heeft een delegatie van de VLP , onder aanvoering van Jan Smolenaars, de formatie overgenomen. Woensdag 9 mei 2018 zijn gesprekken gevoerd met alle partijen, waarbij alsnog naar openingen zijn gezocht om in de nieuwe coalitie de samenwerking met het CDA te continueren. Tijdens dat overleg bleef het CDA onduidelijk over de benoeming van fulltime wethouders. De fractie Samen Verder verkondigde alleen in een coalitie te willen opereren, waarin ook het CDA is vertegenwoordigd.


De VLP en de Beeselse Lijst betreuren het afhaken van het CDA. Met name omdat er inhoudelijk geen verschillen zijn over het beleid voor de komende vier jaar.

Zowel de VLP als de Beeselse Lijst zijn er echter van overtuigd dat de gemeente Beesel met de samenwerking van beide partijen een krachtig en stabiel bestuur tegemoet kan zien. De teamgeest is prima, het onderling vertrouwen tussen de twee partners is groot en de kandidaat-wethouders zijn deskundig en enthousiast.


Uiteraard hopen en vertrouwen de VLP en de Beeselse Lijst op een brede samenwerking met alle fracties in de gemeenteraad. Die samenwerking hebben we ook allemaal onderschreven in de
Ambitie Agenda 2018-2022. De VLP en de Beeselse Lijst willen die ambities op terreinen als duurzaamheid en saamhorigheid binnen een optimaal woonklimaat in levendige kernen graag met de hele raad, de inwoners, de verenigingen het bedrijfsleven en overige partners realiseren.


De
Ambitie Agenda vormt dan ook de basis van het coalitieprogramma van de VLP en de Beeselse Lijst dat we maandag 28 mei tijdens de raadsvergadering presenteren.


Het is inmiddels ruim zeven weken geleden dat de inwoners van Beesel hun stem hebben uitgebracht. De VLP en de Beeselse Lijst willen zo snel mogelijk aan het werk. Om in goede samenwerking met de hele raad in de praktijk te brengen wat we in de
Ambitie Agenda hebben afgesproken: We trekken samen op om Beesel te maken tot een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap waar we trots op zijn.


Met vriendelijke groet,
VLP en Beeselse Lijst


Author: Jurian Janssen