Beesel en VLP nemen voortouw bij huisvesten extra statushouders

Beesel en VLP nemen voortouw bij huisvesten extra statushouders

De fractie van de VLP heeft een belangrijke rol gespeeld bij het besluit van de gemeente Beesel om 50 extra statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, huisvesting te bieden.

Daartoe gaat de gemeente samen met de corporatie Woongoed2Duizend  woningen aankopen in het goedkopere segment die al langer op de markt worden aangeboden.  Dat betekent dat de wachtlijst voor huurwoningen niet verder groeit, de woningmarkt een impuls krijgt en de statushouders zowel in Beesel, Offenbeek als Reuver kunnen worden gehuisvest.

Dat initiatief is inmiddels positief ontvangen door de provincie en omarmd door diverse andere gemeenten. Beesel is een van de eerste Limburgse gemeenten met een uitgewerkt plan om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenprobleem in Nederland.

In het verkiezingsprogramma van de VLP staat dat het huisvesten van kwetsbare doelgroepen een belangrijke en zelfs primaire taak is.

De VLP heeft zelf een aantal voorstellen op een rijtje gezet, na het verzoek van het college van B en W om mee na te denken over het huisvesten van statushouders of asielzoekers in Beesel.

Het huisvesten van extra statushouders had al snel de voorkeur van de VLP.  De fractie zag geen mogelijkheden voor de vestiging van een Asielzoekerscentrum (AZC) in Beesel. Na een eigen onderzoek kwam ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tot de conclusie dat een AZC geen optie is.

De fractie van de VLP  heeft uiteindelijk een aantal voorstellen aangeboden aan het college van B en W. De discussie die mede naar aanleiding van deze stukken ontstond heeft er toe geleid, dat er particuliere woningen aangekocht worden en dat Woongoed2Duizend ook beschikbare koopwoningen in gaat zetten voor de huisvesting van de statushouders. De provincie is zo enthousiast over dat initiatief dat ze bereid is een garantstelling te geven voor de aankoop.

De plannen zijn met de inwoners besproken tijdens twee bijeenkomsten in Beesel en Reuver. Ondanks de matige opkomst  waren de burgers behoorlijk enthousiast. Diverse bewoners gaven aan het toe te juichen als de komst van extra statushouders betekent dat er meer gezinnen in de gemeente komen wonen. Dat is goed voor de leefbaarheid in de drie kernen.

Tijdens de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van maandag 20 juni  2016 heeft de fractie van de VLP aangegeven, dat er wel sprake moet zijn van een gezamenlijke aanpak van Woongoed2Duizend en de gemeente. Aan de corporatie de taak om woningen te kopen. De gemeente moet met name de introductie en begeleiding van de statushouders faciliteren. Wethouder Jan Smolenaars heeft toegezegd dat Woongoed2Duizend de woningen aan gaat kopen. Wel kan de gemeente daarbij helpen, door financiële ondersteuning, of borgstellingen.

De gemeente gaat nu snel aan de slag met de uitvoering.  Daarbij ligt de focus op de huisvesting van gezinnen met kinderen in alle drie de kernen. Dat is ook de wens van veel inwoners, scholen en het verenigingsleven.